Ultrasone tankcontrole

Op 1 maart 2009 wijzigde de Vlaamse regering de wetgeving inzake de controle van stookolietanks.

Voor de bovengrondse stookolietanks is er geen periodieke controle meer vereist. Deze tanks zijn wel nog onderworpen aan een eerste controle (groene dop, alarmfluit en conformiteitsattest).
Bovengrondse tanken zijn daarna vrijgesteld van herkeuring maar een preventieve controle om de 5 jaar kan helpen om het risico op lekken te beperken en de goede werking van het alarmsysteem te verzekeren.
Voor de ondergrondse stookolietanks voor particulier gebruik en kleiner dan 5000 liter dient er om de vijf jaar een grondige controle te gebeuren. Dit gebeurt door middel van een ultrasone dichtheidsproef. Zowel de eenmalige controle van een bovengrondse tank als de 5-jaarlijkse controle van een ondergrondse stookolietank is wettelijk verplicht ingevolge de wetgeving van Vlarem 2. Bij een eventueel schadegeval moet u steeds het conformiteitsattest van de controle kunnen voorleggen aan de verzekering.
Ook indien uw huis wordt verkocht, bij een schenking, een overdracht of een erfenis van een onroerend goed wordt door de notaris naar dit attest gevraagd.

Gouden tip : laat tijdig uw stookolietank controleren zodat deze steeds op groen staat !